spacer
6.jpg4.jpg2.jpg10.jpg8.jpg5.jpg7.jpg1.jpg9.jpg3.jpg
УПИС и ЗИ

**********************************************************************

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

И УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ


Полагањем тстова знања из српског језика, математике и комбинованог теста, 129 ученика осмог разреда наше школе окончава школовање у основној школи. Након ове, следе уписне активности. Подсећам, да због заштите података о личности нисмо у могућности да резултате ЗИ објављујемо јавно, али их можете личним увидом погледати код радника обезбеђења (само за себе), а  увид у тестове према утврђеном распореду активности.

Ево шта је још преостало да урадимо, па да мирно одемо на распуст:


Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе 19.06. до 8 ч
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама 20.06. од 8 до 16 ч
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршногиспита у окружним уписним комисијама 21.06. од 8 до 16 ч
Објављивање коначних резултата завршног  испита 24.06. до 8 ч
Упис у музичке и балетске школе 24.06. до 16 ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података 25. и 26.06. од 8 до 15 ч
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама 30.06. од 8 ч
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки 30.06. од 8 до 15 ч
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту 01.07. до 12 ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу 04.07. до 20 ч
Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе 05. и 06.07.
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг 05.07. од 8 до 15 ч 
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга 08.07. до 8 ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу 08.07. до 8 ч
Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе 08.07. од 8 до 15 ч

 Ваш Ашид

spacer